!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fastigheten

Beskrivning av fastigheten  

 

På fastigheten finns ett flerbostadshus med 5-7 våningsplan. Fastigheten uppfördes 1971.

Bostadsarealen uppgår till 17 084 m2, lokalarealen till 2 563 m2.

Samtliga ytor är angivna av tidigare fastighetsägare och ej uppmätta vid ombildningen.

Tomten som innefattar en area om 13 743 m2 är relativt smal och omfattar endast mindre delar av intilliggande mark som gångvägar och lekplatser.

I fastigheten finns:

- 18 st hissar

- 3 tvättstugor i port 39, 57 och 65.

Ventilation:              Mekanisk frånluft

Uppvärmning:           Fjärrvärme 

 

Byggnadsteknisk information 

 

Byggnaden är uppförd med bärande stomme på grundmur av betong. Undergrunden utgörs av bland annat berg.

Ytterväggarna är så kallade utfackningsväggar, vilket innebär att de ej är bärande. Utfackningsväggarna är av spritputsade lättbetongblock.

Trappor och balkongplattor är prefabricerade. Vindskonstruktionen är helt och hållet en träkonstruktion byggd på vindsbjälklaget av betong.

Vinden inrymmer dels krypvind, dels lägenhetsförråd.

Yttertaket är pappklätt med plåtgarneringar.

Kopplade 2-glas fönster med bågar av plåtinklätt trä samt 2-glas isolerglas på balkongpartierna.

 

Lägenheter, lokaler och parkering

Föreningen omfattas av 200 lägenheter, 5 lokaler varav tre garage med 70 parkeringsplatser.

 

Lägenhetsförråd

Till varje lägenhet hör ett förråd beläget på vinden.