!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordningsregler

Det åligger lägenhetsinnehavaren

att  om skada uppstår som kräver omedelbar åtgärd, omedelbart
      underrätta förvaltaren eller styrelsen.

att  vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.

att  inte använda lägenhet eller föreningens utrymme för annat än
      avsett ändamål eller på sådant sätt att det kan vara störande för
      kringboende.

att  inte lämna entrédörr olåst nattetid.

att  aldrig lämna dörr till källare eller andra gemensamma utrymmen olåst.

att  vara sparsam med vatten, både varmt och kallt.

att  inte hänga tvätt synligt på balkong eller i övrigt utomhus utan
      endast på härför avsedd plats.

att ej röka i trapphus eller vindsplan eller utomhus på föreningens ytor.

att  inte kasta cigarettfimpar från balkonger eller utanför portar.

att  inte grilla på balkongen eller på uteplats tillhörande lägenhet, då detta inte
      är tillåtet.

att  inte skaka eller piska mattor, sängkläder eller dylikt genom fönster
      eller från balkong.

att  inte ställa cyklar, mopeder eller personliga tillhörigheter i portar eller
      andra utrymmen som inte är avsett härför.

att  det under inga som helst omständigheter är tillåtet att placeras
       föremål i vindsgångarna av brandsäkerhetsskäl. Till varje lägenhet
       finns ett förråd på vinden där t.ex grovsopor kan förvaras tills
       soprummet har öppet.

att  inom disponerat utrymme vintertid, tillse att skada inte uppstår på
      vattenledning på grund av att fönster eller dörrar lämnats öppna.

att  i sopbehållarna på gatan endast lägga sopor och dylikt i väl tillsluten
      förpackning.

att  följa de bestämmelser som finns om ohyreskontroll samt vid ohyra
      omedelbart anmäla detta till förvaltaren.

att  övervaka att inhysta husdjur inte för oljud eller smutsar ner/rastas i 
      planteringar eller lekplatser. Hundar ska hållas kopplade i
      bostadsområdet.

att  inte kasta ut bröd eller matrester till fåglar. Det blir en sanitär olägenhet
       som smutsar ner och kan dra till sig råttor.

att  i övrigt följa lämnade föreskrifter av styrelsen eller förvaltaren.

 

OBS! Lägenhetsinnehavaren ansvarar även för att av denne inhysta personer följer ovanstående.

 

Övrigt

Om det är något som är oklart eller som du funderar över är du välkommen att kontakta vår förvaltare eller någon i styrelsen. Det är viktigt att du tar del av de stadgar som gäller för vår bostadsrättsförening

 

Uppdaterad 2019-01-07