!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hyresrätt

Renovering/Reparationsarbeten

  

Hyresrättsinnehavaren ansvarar själv för renoverings-/reparationsarbeten som målning, tapetsering och golv i lägenheten.

Vid avflyttning är du ersättningsskyldig för onormalt slitage.

 

Borrande och hamrande eller andra störande ljud är endast tillåtet på följande tider:

Vardagar                                                             kl. 08.00 – 19.00

Lördag – söndag samt övriga helgdagar      kl. 11.00 – 17.00

 

Stomljud i byggnaderna upplevs som mycket störande. För håltagning i betongväggar skall slagborrmaskin användas. Det är inte tillåtet att använda hobbymaskin, då det tar för lång tid och upplevs mycket störande.

 

Störande arbeten som tar mer än en dag i anspråk skall anslås i porten och hissen. Av anslaget skall det framgå när arbetena beräknas vara avslutade. Största hänsyn skall visas kringboende.

 

 

Ombyggnad och förändringsarbeten  

 

Hyresrättsinnehavare har inte rätt att göra någon form av ombyggnad i lägenheten utan att först kontakta förvaltaren som i sin tur skall vidtala styrelsen.

Som hyresgäst får du endast måla, tapetsera eller byta golv.

Balkonger, räcken och väggar, får ej målas i annan färg än den ursprungliga (ockragult) mot gatan och grått mot gården. Kontakta förvaltaren innan målning sker.

 

Installationer 

Disk- och tvättmaskinsinstallationer skall utföras av auktoriserad el- och vvs-installatör.

 

All form av sopor från renovering skall bortforslas på egen bekostnad 

Det är inte tillåtet att nyttja trapphus eller mark som upplag.

Kommunens återvinningscentraler finns i Fisksätra och Skuru.

Se vidare kommunens hemsida, www.Nacka.se.