!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garage

Föreningen disponerar 95 platser för personbil och 4 för MC fördelade enligt nedan:

 • Port 35       7 platser i bur
 • Port 39       9 platser utan bur
 • Port 53     37 platser i bur samt 4 MC-platser i bur
 • Port 65     22 platser i bur
 • Port 83     20 platser i bur

Kontakta föreningskontoret för aktuell kö-status till garageplatserna!

Fjärrkontroller

Fjärrkontrollen hyrs av innehavaren av garageplats till en kostnad om 30 kr/månad. Det är möjligt att hyra en andra fjärrkontroll till en kostnad om ytterligare 30 kr/månad. Kostnaden påförs som ett tillägg på hyresavin för garageplatsen.

Fjärrkontrollen hyrs av garageplatsinnehavaren och skall återlämnas till Föreningen i samband med att garageplatsen frånträdes.

Innehavare av fjärrkontroll för garageport förbinder sig att ersätta Föreningen med 1000 kronor för förlorad fjärrkontroll.

Garagehyror:

 • Boende i fastigheten betalar 942 kr för P-plats med bur.
 • Medlemmar i föreningen får 15% rabatt och betalar 800 kr med bur
 • Boende i fastigheten betalar 809 kr för p-plats utan bur
 • Medlemmar i föreningen, får 15% rabatt och betalar 667 kr utan bur
 • Externa hyresgäster, dvs ej boende i vår förening, betalar 1 625 kr, inkl. moms, med eller utan bur.
 • MC-platser kostar 300 kr. 

Föreningen strävar efter att hyra ut max en garageplatsplats per hushåll.

Föreningens garageplatser skall i första hand hyras ut till föreningens medlemmar.

Så länge efterfrågan av garageplatser är större än tillgången ska en kölista finnas.

Finns ingen medlem i kö kan garageplats upplåtas till föreningens hyresgäster.

Finns ingen medlem eller hyresgäst i kö kan garageplats hyras ut till extern hyresgäst.

Alla eventuella administrativa kostnader som uppstår vid upprättande av kontrakt för hyra av garageplats debiteras hyresgästen.

Garagen ägs och hyrs ut av föreningen och administreras av 
vårt föreningskontor. 

Henriksdalsringen Förvaltning AB

Besöksadress Henriksdalsringen 10 (Gula huset på innergården)

Föreningskontoret är öppet må, ti, to, fr kl. 07:30 – 13:30 onsdagar kl.16:30 – 19:30

Telefon 08-640 45 45, mail foreningskontoret@gmail.com

 

Felanmälan

Föreningskontoret är öppet må, ti, to, fr kl. 07:30 – 13:30 onsdagar kl.16:30 – 19:30

Telefon 08-640 45 45, mail foreningskontoret@gmail.com

Vid akuta fel efter kontorstid ring 08-657 77 50

 

  

Uppdaterad 2018-09-14