!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Medlemskap. Inflytande.

Medlemskap 

   

Vad innebär det att vara medlem i en bostadsrättsförening?

Medlemskapet innebär att du gemensamt, med föreningens övriga medlemmar, delar ansvar för trappuppgångar, tvättstugor, gemensamma utrymmen och yttre gårdsmiljö, förutom att du ansvarar för underhåll av din egen lägenhet. Trapphusen ska endast användas för att ta sig till och från de utrymmen som finns i fastigheterna och är ingen lagringsplats.

 

Att bo och vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man tillsam-mans med andra medlemmar i föreningen äger husen som föreningen består av. Alla kostnader och utgifter som föreningen har för hus och gårdar fördelas på varje enskild bostadsrätt genom en avgift som årligen fastställs av styrelsen. Det finns med andra ord aldrig någon annan som betalar, utan alla kostnader betalas gemensamt av oss medlemmar. Månadsavgifter och hyror från hyresgäster skall täcka föreningens årliga kostnader för drift och underhåll av fastigheterna.

 

Ju lägre kostnader föreningen har, desto lägre avgift för respektive bostads-rättshavare. Det är viktigt att vi är aktsamma om vår gemensamma utrust-ning som t ex tvättmaskiner, hissar, portar, buskar, träd, gungor, sandlådor osv. Ju mindre dessa saker behöver repareras eller bytas ut, desto lägre kostnader för föreningen och desto lägre avgifter för våra bostadsrätter.

 

Tänk på att spara på kall- och varmvatten samt el i förekommande fall. ”Vädra ej för kråkorna!”

 

Naturligtvis ska vi också medverka till att varken vi eller våra vänner som besöker oss skräpar ned eller gör åverkan i våra hus eller ute på våra gårdar. Betrakta husen och gårdarna som dina egna, för det är faktiskt precis vad de är.

 

Inflytande

Har du synpunkter på hur föreningen sköts eller önskar komma med förslag, är du alltid välkommen att kontakta styrelsen genom särskild skrivelse. Skrivelsen skall vara tydlig och innehålla ditt ärende. Detta behandlas på styrelsens nästkommande styrelsemöte. Du kan även skriva en motion och rösta på den årliga föreningsstämman.

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2015-06-17