!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Överlåtelseavtal. Avgifter

 

Överlåtelseavtal

Ett överlåtelseavtal i original samt inträdesansökan tillställes förvaltaren.

 

Årsavgifter

 

Årsavgifterna fördelas enligt andelstal. Andelstalen är satta efter en poängberäkningsmall. Det innebär att alla lägenheter poängsatts med utgångspunkt från lägenhetens yta, samt läget inom fastigheten.