!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bostäder, diverse

Brandsakerhet

Brandskyddsombudsman är Olli Pärssinen, tel 072-182 98 45

Alla bostadsrättsföreningar är skyldiga att vidtaga åtgärder för att förebygga och bekämpa brand. Detta innebär att följande måste beaktas inom föreningen.

 

Det är absolut förbjudet att ställa tillhörigheter på vilplan, utanför lägenheten eller i trapporna. Antag att det börjar brinna och det samtidigt blir strömlöst i trapphuset och du skall ta dig ut i ett totalmörker. Saker som då står i vägen utgör en direkt livsfara! Dessutom utlöser brännbara föremål kraftig rökutveckling, vilket ytterligare försvårar utrymning. 

Köksventilation

Köksfläkt får under inga omständigheter kopplas till imkanalen, dvs fastig-hetens ventilationssystem.

 

Hissar

Hissarna i vår förening är flitigt använda. Underhållskostnader för hissar är höga, var därför aktsam om hissarna. Överbelasta dem inte. Tänk också på att stänga hissdörren försiktigt, speciellt då det i övrigt är tyst i huset.

 

Om du skall bygga om i lägenheten och skall använda hissarna för bygg-transporter skall du alltid skyddstäcka hissens golv och väggar.

VIKTIGT! Städa hissen när du är klar.

 

Balkonger

Blomsterlådor måste av säkerhetsskäl placeras på balkongräckets insida. Gammal blomjord och vissna växter får ej läggas i fastighetens rabatter.

Parabolantenn

Fasta installationer av parabolantenner får inte ske på föreningens fastighet. Det finns dock särskilda ställningar att köpa som man kan ställa på balkongens golv.

 

 

Markiser

Rekommendation : Markisväv                                                                          De som önskar sätta upp markiser på sina balkonger rekommenderas att välja någon av följande tre färger: mörk grön, mörk blå eller mörk brun på markisväven.

Uppsättning av markisfästen: Inga ingrepp får göras i husväggen. Expanderstänger är det som tillåts för uppsättning av markiser

  

Rökning

Rökning i hissar, tvättstugor, trapphus samt andra gemensamma utrymmen är inte tillåten, ej heller på föreningens tomtmark utomhus. Släng ej fimpar från balkongen och tänk på att inte kasta fimpar på marken. Det blåser ofta omkring huset och en rykande fimp utgör brandfara om den skulle blåsa in bland torrt gräs etc.

Djur

Hundar får inte rastas på innergård.

 

Det är ej tillåtet att kasta ut bröd eller matrester till fåglarna. Det lockar råttor till området.

Tvättmaskin i lägenheten

Tvättmaskin får endast monteras i badrum och förutsatt att maskinen installeras med fast jordad elanslutning. Avloppsslangen måste installeras fast till golvbrunn.

 

Uppdaterad 2017-01-11 av Andreas Olsson