!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sopor, grovsopor

Här i Brf Henriksdalshöjden försöker vi källsortera vårat avfall så mycket som möjligt. Vi har behållare för Matavfall, övriga Hushållssoppor, Tidningar samt mottagning av övrigt avfall såsom småelektronik, lampor, wellpapp, plast, etc.

Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dina sopor väl kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta av våra sopor kan faktiskt återvinnas. Därmed skyddas både människor och miljö. Vi kan också spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger. Glas t ex kan återvinnas om och om igen utan att kvaliteten försämras liksom kapsyler som kan ge många bilkarosser per år!

Föreningen har 11st dubbelkärl för hushållssoppor samt i anslutning till dessa även 6st enkelkärl för komposterbart matavfall.

Tidningskärl finns också runt Henriksdalsringen samt vid busstorget finns en Återvinningsstation för pappers-, plast-, glas- och metall-förpackningar.

Kommunens kretsloppscentraler finns i Boo, Älta och Östervik. Byggavfall & dylikt kan lämnas i Kovik/Värmdö och Sofielund/Huddinge.
Se vidare på kommunens hemsida: www.nacka.se.

 

Matavfall

Vårt matavfall rötas i Huddinge blir till biogas och växtnäring i form
av biogödselmedel. För att kunna göra biogas och biogödselmedel av ditt matavfall är det viktigt att det är rent. Det får inte vara blandat med förpackningar eller annat hushållsavfall.
Se broschyr från Nacka kommun!

De bruna papperspåsarna och behållarna finns att hämta på vårt
Föreningskontor. Matavfallspåsar finns också hos ICA Kvantum, Willys och Paradiset i Sickla köpkvarter.

Byt matavfallspåse efter 1-3 dagar även om den inte är full.
Våra matavfallskärl är placerade nära hushållssoporna vid portarna 69, 61, 57, 53, 45 och 39. Våra portnycklar går till matavfallskärlen.

Ett tips är att i botten av den bruna påsen lägga använt hushållspapper som suger upp vätskor som finns i matavfallet. När du fyllt en påse till strecket på insidan så förslut påsen genom att rulla ihop den så att matavfallet inte ramlar ut i kärlet. På så sätt undviker vi kladdiga och illaluktande kärl.

 

Hushållssopor

Sopbehållare för hushållssopor finns vid varannan port.

Som hushållssopor, sk. brännbart restavfall, räknas bl.a. kuvert, stearinljus, post-it-lappar, tygbitar, kattsand, blommor, disktrasor, småsaker av gummi, strumpor, blöjor, bindor, tobak, etc...

Undvik att lägga i sådant som går att sortera på annat sätt!

Soporna skall läggas i en försluten soppåse och inget löst avfall skall slängas i behållarna.


Elektroniskt avfall, miljöfarliga sopor, byggsopor eller grovsopor får aldrig kastas i sopbehållarna
!

 


 

GROVSOPOR

Föreningens grovsoprum

Stora och torra sopor kan slängas i föreningens två grovsoprum som är bemannade och finns intill portarna 49 och 65. Observera att soprummen har begränsade öppettider - se nedan i rött!

Grovsoprummen är enbart till för dina grovsopor från lägenheten (EJ
byggsopor). Det finns även behållare för lysrör, batterier och elektronik. 

Packa dina sopor! Skräpa inte ner! Respektera dina grannar!

OBS att föreningen betalar bortforsling per volym och inte vikt. Det är därför viktigt att platta ut kartonger m m så att de tar mindre plats. Det är förbjudet att placera grovsopor i trapphus eller på övrig mark. Respektera också dina grannars utsikt i närområdet och  respektera öppettiderna av våra soprum.

 

Öppettider för grovsoprum

Helgfria måndagar.

Soprum port nr 49 kl. 17-19

Soprum port nr 65 kl. 19-20

 

I grovsoprummet är det EJ tillåtet att kasta:

- bildäck

- bilbatterier

- vitvaror såsom kylskåp, spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner

- byggsopor så som skåp och skåpluckor från kök, garderober

- rivningsmateriel från ombyggnad i lägenhet

- färg

- färgburkar

- spakel

- kemikalier

Denna typ av avfall ska bortforslas på egen bekostnad!

Kommunens återvinningscentral finns i Fisksätra och Skuru. Se vidare kommunens hemsida; www.nacka.se

Mobila Miljöstationen

Den mobila miljö-stationen är perfekt för dig utan bil, dessutom är den gratis! Miljöbilen brukar komma till Henriksdalsberget ca två gånger/år. Mer info, tider m m finns på Nacka kommuns hemsida: Mobil avfallsinsamling.

Passa på att slänga sånt som du inte får slänga i grovsoprummet:
Färgburkar, lack, lösningsmedel, olja, gifter, farliga kemikalier, bilbatterier.

 

Mer information

Är du fortfarande osäker på vad som ska kastas var? Då kan du fråga
styrelsens ledamot med ansvar för sopavfall.

Alternativt finns kopmmunens hemsida för ännu mer information, 
www.nacka.se.

Uppdaterad 2018-09-14