!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sopor, grovsopor

Hushållssopor

Sopbehållare för hushållssopor finns vid varannan port.

Soporna skall paketeras i soppåsar och inget löst avfall skall slängas i dessa.

Tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, glas, metall och annat som går att återvinna lämnas exempelvis vid återvinningsstationen vid Henriksdalsringen 1.

Elektroniskt avfall, miljöfarliga sopor, byggsopor eller grovsopor får aldrig kastas i sopbehållarna!

Mindre grovavfall kan lämnas i föreningens grovsoprum under anslagna öppettider.

Större grovavfall såsom möbler, vitvaror och byggmaterial, samt kemikalier såsom målarfärg lämnas på kommunens ÅVC.

Observera att det inte under några omständigheter är tillåtet att lämna avfall utanför avfallsbehållare, grovsoprum och återvinningsstation.

 


 

GROVSOPRUMMEN

Inom föreningen finns två grovsoprum. I dessa kan man lämna visst grovavfall. Vid tömning debiteras föreningen för hämtad volym. Tänk därför på att vika ihop kartonger och i största möjliga mån reducera volymen på avfallet.

Material för återvinning såsom förpackningar, tidningar, metall hänvisas till återvinningsstationen vid Henriksdalsringen 1.

Respektera grovsoprummens öppettider! Det är under inga omständigheter tillåtet att placera grovavfall utanför grovsoprummen, i trapphus eller på övrig mark. Byggavfall och dylikt ska bortforslas på egen bekostnad

 

Öppettider för grovsoprum

Helgfria måndagar mellan kl. 17 och 20.

Soprum port nr 49 kl. 17-19

Soprum port nr 65 kl. 19-20

 

Styrelsen har vid flera tillfällen påtalat vikten av att alla tar ansvar för att reglerna för grovsoprummen måste följas. Så har tyvärr ej varit fallet varför styrelsen sedan i november 2011 beslutat stänga soprummen och endast med bemanning hålla öppet. Problemen har bl a varit att grovsoprummen har fyllts med byggavfall (köksskåp/bänkar, garderober, vitvaror, färgburkar m m) trots förbud. Byggavfall m m ska lämnas på kommunens återvinningscentraler. Detta har åsamkat föreningen extra kostnader för sophämtning med närmare 200.000 kr innan grovsoprummen stängdes. 

I grovsoprummet är det ej tillåtet att kasta:

- bildäck

- bilbatterier

- vitvaror såsom kylskåp, spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner

- byggsopor så som skåp och skåpluckor från kök, garderober

- rivningsmateriel från ombyggnad i lägenhet

- färg

- färgburkar

- spakel

- kemikalier

Denna typ av avfall ska bortforslas på egen bekostnad!


Kommunens återvinningscentral finns i Fisksätra och Skuru. Se vidare kommunens hemsida; www.nacka.se

 

 

 

Uppdaterad 2017-04-10