!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Internrevisorn informerar

Det kommer frågor till styrelsen från medlemmarna. Här försöker vi kortfattat svara på några av dem.

 

Vad är en bostadsrätt?

 

Vår förening köpte huset.

 

Medlemmarna i föreningen köpte fastigheten tillsammans. Finansieringen av köpet skedde dels genom insatser från medlemmarna och dels genom att föreningen tog ett lån.

 

Du kan ha finansierat insatsen för din lägenhet genom ett lån, eller helt eller delvis med kontanta pengar.

 

Bostadsrättsföreningen äger din lägenhet.

 

Medlemmarna i en bostadsrättsförening äger tillsammans hela fastigheten. Det vill säga alla bostäder, alla gemensamma utrymmen, och lokaler som exempelvis tvättstuga soprum och garage.

 

Du äger en andel i fastigheten.

 

När du köpte din bostadsrätt så köpte du egentligen inte en lägenhet utan en andel i fastigheten. Detta ger dig rätt att använda din lägenhet i bostadsrättsföreningens fastighet.

Vad kostar det att äga en bostadsrätt?

 

Avgiften

 

Årsavgiften skall täcka bostadsrättsföreningens drift- och underhållskostnader av fastigheten och räntor och amorteringar på föreningens lån. Årsavgiften delas upp så att du betalar en avgift varje månad.

Lånet


Lånade du pengar till insatsen när du köpte, har du också kostnader för lånet att betala.

 

Kan du påverka kostnaden för din lägenhet?

 

Det går alltid att sänka kostnaden genom att amortera av lånet helt eller delvis.

 

Om du tycker att din bank tar ut för hög ränta, kan det också löna sig att förhandla med banken, och att undersöka om det finns banker som har bättre villkor.

 

Tänk också på att inte orsaka onödiga extrakostnader för vår förening.

 

Var rädd om vår gemensamma egendom. Det är onödigt att vi ska behöva köpa nya maskiner till tvättstugan eller nya lampor i trappuppgången för att någon av oss haft sönder dem.

Vi har haft onödiga kostnader för tömning av soprum, barnvagnsrum, cykelrum och vindar av sådant som inte får finnas där. Byggavfall och vitvaror ska du själv frakta till en återvinningsstation, och glas hör hemma i glaskrossen.

 

Tänk på att extrakostnader kan påverka din avgift.

 

Kan föreningen påverka kostnaden?

 

På sikt kan vi sänka avgiften. Föreningen kan ha inkomster från försäljning av tomma lägenheter och föreningen kan sänka kostnaden genom att amortera ner vårt lån. Till en början är det dock klokt att sätta av eventuellt överskott till en underhållsfond.

 

Vad händer om räntan höjs? Ett räkneexempel.

 

Vi möter dagligen i tidningarna uppseendeväckande rubriker om höjda räntor och ”bostadsbubblor”. Vi har haft mycket låg ränta i flera år nu, den har nog aldrig varit så låg, och förr eller senare kommer den att börja stiga. Generellt gäller att om utvecklingen i världen är positiv och håller i sig, så vill finansvärlden höja räntorna för att hålla tillbaka inflationen. I det motsatta läget, med kriser i världen, så vill man i stället hålla räntorna på låg nivå. Den nu växande krisen i Nordafrika kan mycket väl komma att hålla tillbaka räntehöjningarna. Men det kan bli dyrare i alla fall genom höjda oljepriser och ökade utgifter för mat och uppvärmning.

 

Antag att du lånat 1 000 000 (en miljon) av banken för att kunna köpa lägenheten. Just nu är räntan 3,5%.  Det vill säga 3,5 hundradelar av 1 miljon per år. 3,5/100*1.000.000=35 000. Med skattereduktion (30% av låneräntan) blir din lånekostnad 0,7*35 000=24 500 per år. Det blir 2 042 kr per månad. Om din avgift till föreningen är 3 800 kr blir din totala månadskostnad 2 042+3 800=5 842 kr.

 

Antag att räntan stiger till 4,5%. Din årliga lånekostnad blir då 4,5/100*1 000 000*0,7=31 500. Din nya månadskostnad blir då 31 500/12=2 625 +avgiften 3 800=6 425 kr. Du har genom ränteökningen fått en ökad månadskostnad med 583 kr.

För att slippa ökad kostnad kan du amortera ner ditt lån med ca 220 000 kr. (Om månadskostnaden för en miljon är 2 625, är kostnaden för 100 000=262,50. Om du amorterar ner lånet med 200 000 sänker du kostnaden med 2*262,5=525 kr).

 

Du kan också försöka förhandla med banken eller undersöka om du kan få bättre villkor hos en annan bank. Vanligen höjs dock inte räntan med mer än 0,25 procent i taget.  I det här exemplet är kostnadsökningen 58 kr per tiondels procent.  En räntehöjning med 0,25% kostar dig 145 kr per månad. Det motsvarar en amortering med ca 65 000 kr.

 

Har du begärt jämkning hos skattemyndigheten för räntekostnaden? Om du inte vill ligga ute med skattereduktionen och vänta på återbäringen, kan du minska utgiften varje månad genom att begära jämkning. Det kan annars vara en bra idé att spara återbäringen till framtida amorteringar eller oförutsedda utgifter.